Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?

Indien u zelf een brandpolis hebt voor het betreffende pand, dan passen de verzekeraars in principe automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat (in het kort: dit betekent dat de maatschappij zich niet tegen de huurder zal keren ingeval van schade).

Om bij een schadegeval toch geen problemen te krijgen is het echter aangewezen dat u als ouder-eigenaar en het kind dat huurt allebei opgenomen worden als verzekerde personen op de brandpolis. Zo bent u zeker dat zowel u en uw kind volledig gedekt zijn inzake schade aan de woning of zelfs voor eventuele aansprakelijkheden (denk maar aan een uitbreiding van een brand naar aanpalende panden). Natuurlijk blijft u de contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij en staat u ook in voor de betaling van de premie. U beslist zelf of u uw zoon of dochter-huurder een deel van de premie laat betalen of niet.

Tenslotte moet u ook letten op de verzekering van de inboedel van uw kind-huurder. U kunt de inboedel mee laten opnemen in de brandpolis maar als het kind gehuwd of samenwonend is wordt in veel gevallen hiervoor een afzonderlijke polis afgesloten.

Back to overview