Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Kunt u zich als ondernemer verzekeren tegen terreur?

De aanslagen in Zaventem hebben veel mensen getroffen, persoonlijk en zakelijk. Niets weegt op tegen het immense persoonlijke leed van verlies van een dierbare of het zware gevecht in een ziekenhuis voor lichamelijk herstel. Velen van ons zijn nog verdoofd door de schok en vechten tegen hun angst en verdriet. Ook veel ondernemers voelen de klap van de aanslagen en de gevolgen worden steeds meer zichtbaar. De annuleringen en reserveringen blijven uit. De toestand in de Brusselse hotel- en restaurantsector is dramatisch, waardoor een aantal faillissementen onvermijdelijk zal zijn. Ook in de rest van Vlaanderen merken ondernemers de effecten van de terreur, zoals in Brugge en Antwerpen waar de toeristen ook wegblijven. Naast de hotel- en restauranteigenaren kunnen ook hun leveranciers in de problemen raken omdat er minder voedingswaren, drank, personeel, linnen, etc. wordt afgenomen.

Verzekeringen en terreur

De gevolgen van de terreur zijn enorm. Hoe zijn we hiervoor verzekerd? Sinds 1 april 2007 is terreurschade verplicht gedekt in de volgende polissen:

  • Verzekeringen BA Auto;
  • Verzekeringen Brand Eenvoudige Risico’s (woningen en kleine handelszaken);
  • Verzekeringen BA Brand & Ontploffing openbare plaatsen;
  • Arbeidsongevallen;
  • Levensverzekeringen;
  • Hospitalisatieverzekeringen.

Terreur en uw onderneming

Een aantal van bovengenoemde verzekeringen zijn ook van toepassing op uw organisatie. Zo zijn uw medewerkers tijdens het werk en op weg van en naar het werk altijd verzekerd door de verplichte arbeidsongevallenpolis van u als werkgever. Na werktijd gelden andere verzekeringen zoals een hospitalisatie-, levens- en/of ongevallenverzekering, als u die als werkgever voor hen afsloot. Wie op geen enkele polis beroep kan doen, kan zich tot de overheid richten voor een vergoeding via de sociale zekerheid. In de meeste gevallen dekt uw arbeidsongevallenverzekering terrorisme voor uw werknemers die voor hun werk in het buitenland zijn.

Uw onroerende goederen en hun inhoud

Indien uw bedrijf onder de ‘eenvoudige risico’s’ (privéwoningen en kleine handelszaken) valt, zijn uw onroerende goederen en hun inhoud standaard voor terrorisme verzekerd door uw brandverzekering. Grotere en industriële bedrijven hebben geen terrorismedekking via de brandverzekering maar kunnen een speciale terrorismeverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheid voor uw klanten en bezoekers

Bij een terroristische aanslag in uw bedrijf, instelling of winkel, bent u niet verantwoordelijk voor de schade die uw klanten en bezoekers daarbij oplopen. Uw bedrijf kan wel aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van manifeste nalatigheid omdat u na een aantoonbare bedreiging verzuimde de nodige maatregelen te treffen.

Verzekering Gewaarborgd inkomen
Via een verzekering Gewaarborgd inkomen is het wellicht mogelijk uw inkomen gedeeltelijk veilig te stellen na een aanslag. U heeft dan wel te maken met de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool), waarbij het maximaal uit te keren bedrag van ca. 1 miljard euro per kalenderjaar in verband met de evenredigheidsregel moet worden verdeeld over alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW.

Meer weten?
Wilt u weten of uw arbeidsongevallenverzekering ook geldt voor uw medewerkers in het buitenland? Of bent u geïnteresseerd in een speciale terrorismeverzekering voor uw onderneming of in een verzekering Gewaarborgd inkomen?

Wij vertellen u graag over alle mogelijkheden en voorwaarden.