Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Een verzekering voor een elektrische fiets. Waarom is dat nodig?

Rijdt u met een elektrische fiets? Om te weten of u een verzekering nodig hebt en of u uw fiets moet inschrijven, volgt u deze gids. 

Er zijn drie types elektrische rijwielen

1. Rijwiel met elektrische hulpmotor met trapondersteuning

 • Minder dan of gelijk aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 250W
 • BA privéleven is voldoende om de schade aan derden te dekken
 • Wordt beschouwd als een gewone fiets, dus geen inschrijving en verzekering BA bromfiets nodig.

2. Gemotoriseerd rijwiel = e-bike

 • Minder dan of gelijk aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 1000W
 • Geen inschrijving nodig
 • Indien enkel trapondersteuning, d.w.z. de elektrische ondersteuning voor uw fiets werkt enkel als u trapt: BA privéleven is voldoende om de schade aan derden te dekken
 • Indien ook autonome motor, d.w.z. de fiets blijft zich ook zonder spierkracht voortbewegen: BA bromfiets is verplicht. U moet in dit geval dus een BA bromfiets onderschrijven om op de openbare weg te rijden. Deze verzekering komt tussen om de schade te dekken die u eventueel toebrengt aan derden.

3. Speed Pedelec (bromfietsklasse) = categorie L1e-B

 • Minder dan of gelijk aan 45 km/u en minder dan of gelijk aan 4000W
 • Altijd inschrijving nodig (dus nummerplaat)
 • Indien enkel trapondersteuning (men moet zelf nog trappen): BA privéleven is voldoende
 • Indien autonome motor (men moet niet zelf trappen): BA bromfiets verplicht

Bron: AG Insurance

 

Back to overview