Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Ik heb stormschade: wie zal dit betalen?

Naast het ongemak dat schade met zich meebrengt, kan het zijn dat u ook met bepaalde kosten blijft zitten. Indien de schade niet als ramp wordt erkend, is er immers niemand aansprakelijk te stellen voor deze schade. Gelukkig kunt u terugvallen op uw verzekeringen, ook al wordt het onweer niet als natuurramp erkend. Waarvoor de verzekering precies tussenkomt, hangt af uw afgesloten polissen en bijhorende voorwaarden.

Een brandverzekering dekt stormschade aan uw huis

Hoewel het geen verplichte verzekering is, heeft 95% van de huiseigenaars gelukkig een brandverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt ook de materiële schade die veroorzaakt wordt door het vallen van een boom op een gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door elektriciteit, rook of roet, waterschade, glasschade en gebouwschade. Dat betekent dat stormschade aan en in een huis en aan de vaste constructies zoals een tuinhuisje of schutting meestal is verzekerd.

  • Indien u schade heeft door derden, bijvoorbeeld door dakpannen die op uw veranda vielen, dient hun verzekering ‘aansprakelijkheid’ tussen te komen indien hen geen nalatigheid kan opgelegd worden (bijvoorbeeld een dak in slechte staat).

Stormschade rondom uw huis

Meestal valt alles wat buitenshuis staat buiten een gewone brandverzekering, maar dit hangt af van polis tot polis. In bepaalde polissen zijn alle vaststaande stukken zoals omheiningen, gemetselde barbecues, tuinhuisjes,… gedekt en soms zelfs losstaand tuinmeubilair tot een bepaald bedrag. Bekijk even uw polisvoorwaarden of contacteer ons voor meer informatie omtrent uw polis.

  • Beplanting, vijvers, zwembaden,… zijn standaard niet verzekerd binnen een gewone brandpolis maar er zijn wel bijkomende verzekeringen voor mogelijk.

Stormschade aan uw auto

In principe dekt een omniumverzekering stormschade aan uw auto. Indien u geen omniumverzekering heeft afgesloten, kunt u alleen terugvallen op uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering (BA auto), die de schade (gedeeltelijk) dekt die door uw toedoen ontstaat bij derden. Indien het onweer als natuurramp erkend wordt, kunt u hopen op een tussenkomst van het rampenfonds.

  • Indien u zelf lichamelijke schade heeft opgelopen, kunt u terugvallen op uw optionele bestuurdersverzekering.

Wat te doen bij stormschade?

Voor noodreparaties kunt u contact opnemen met de brandweer.  Voorwaarde is wel dat u zoveel mogelijk geheel en detailfoto’s neemt, vóór de reparatie. Neem daarna contact met ons op met een omschrijving en foto’s van de schade. U kunt alvast offertes aanvragen voor reparaties en ons de facturen sturen van de noodreparaties.

  • Bewaar indien mogelijk de beschadigde objecten voor expertise.

Rampenfonds

Indien u uw schade niet kunt verhalen op een verzekering, bestaat er nog de mogelijkheid van een claim bij het Rampenfonds. Hiervoor moet de storm echter wel door de Ministerraad erkend worden als een ramp. Momenteel is er een case ingediend bij Binnenlandse Zaken maar het wordt nog wachten op hun beslissing.

Meer weten?

Wilt u weten of u goed verzekerd bent of wilt u aanvullende verzekeringen afsluiten? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

Back to overview