Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

BA onderneming

In de eerste plaats onderscheiden we hier de BA Uitbating. Deze dekt de verplichte extracontractuele aansprakelijkheid en kan vergeleken worden met de familiale verzekering; maar hier treedt deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating op in de beroepssfeer.

In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u immers allerlei verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen enkel contract. Het gaat hier niet om de naleving van uw contractuele verplichtingen: zodra u daden stelt, kan uw bedrijf buiten uw wil om, schade veroorzaken en moet u opdraaien voor de gevolgen.

Deze polis dekt de schade aan derden tengevolge van een fout, een handeling of een feit in hoofde van het bedrijf of zijn personeel bij de uitbating van de bedrijvigheid.

Er zijn verschillende andere opties mogelijk. Zo zal een BA Na Levering optreden nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd. Zodra het werk is uitgevoerd verliest u er alle controle op, terwijl uw aansprakelijkheid wel blijft doorlopen.

Deze polis vergoedt de schade na de uitvoering van het werk of na de levering van de goederen: de BA Na Levering begint dus waar de BA Uitbating ophoudt.

Hebt u een gebouw dat openstaat voor het publiek (winkel, kantoor, restaurant, café, …) dan bent u zelfs bij wet verplicht een polis Objectieve BA Openbare ruimten te onderschrijven. Deze vergoedt de schade aan derden die zich in uw gebouw bevinden, zonder dat er eerst jaren moet worden gezocht wie verantwoordelijk is voor het ongeval.