Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Bedrijfsschade

In een bedrijf waar heel wat personen aan het werk zijn en waar vaak gewerkt wordt met diverse toestellen kan er natuurlijk heel wat mislopen. Ook allerlei technische apparaten zelf kunnen gebreken oplopen en daarbij schade aan het gebouw, opgeslagen materialen, afgewerkte producten of andere toestellen veroorzaken.

In die optiek is het zeker nuttig om een aantal voorzieningen te treffen. Naast de brandverzekering, eventueel met een optie ABR, denken we dan aan een polis Machinebreuk. Maar ook een BA Onderneming past in dat rijtje want het is immers ook mogelijk dat de onderneming als rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld voor sommige schadegevallen.

In uitzonderlijke situaties (brand, een zwaar schadegeval met machines) kan het voortbestaan van uw bedrijf zelfs in het gedrang komen!

Vaak bent u dan verplicht om uw bedrijvigheid gedurende onbepaalde tijd stop te zetten. Uw omzet maakt een diepe duik, maar uw vaste kosten blijven ongewijzigd. Uw werkloze werknemers gaan misschien elders werken en uw klanten zullen de goederen die u niet kunt leveren bij uw concurrenten moeten aankopen. Wanneer u dan opnieuw bedrijfsklaar bent, moet u nog investeren om uw werknemers terug te halen en uw plaats op de markt te heroveren…

De verzekering Bedrijfsschade stelt u in staat om na een brand of een gelijkaardig schadegeval snel naar de financiële situatie van vóór het schadegeval terug te keren dankzij de uitkering van uw winstderving en de betaling van uw vaste kosten gedurende de vergoedingsperiode.