Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Brand

Een van de grootste bedreigingen voor uw bedrijf is brand en alle gerelateerde gevaren (zoals hagel, storm, …) die er een oorzakelijk verband mee hebben (werkloosheid van uw personeel, regenwater dat uw machines beschadigt nadat een brand het dak heeft vernield of zelfs de schade aan andermans goederen die bij u opgeslagen liggen).

Diefstallen in afgelegen en onbewaakte bedrijfsgebouwen zijn legio. En natuurlijk zijn het vaak de meest waardevolle voorwerpen en goederen die verdwijnen.

De waarborg brand dekt de onmiddellijke gevaren die uw roerend en onroerend vermogen bedreigen.

Bent u actief in de bouw of plant u om zelf te bouwen of te verbouwen dan kan een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis zeker nuttig zijn.
Dergelijke polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning. Ongeacht of de bouwheer, architect of aannemer in de fout is gegaan.

De polis kan eveneens worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit, …