Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Materiaal

Machinebreuk

Met uw machines kan u heel wat tegenslag hebben. Denk maar aan een verbrande motor, een mobiele machine die gestolen wordt… Veel van deze risico’s vallen inderdaad onder uw brandverzekering. Maar andere risico’s zijn dat niet; zoals het verkeerd gebruik van uw machine…

De polis Machinebreuk dekt de in het contract vermelde defecten, of het nu om vaste of om mobiele machines gaat, of het nu om een euvel gaat terwijl de machine in werking was of uit stond, ongeacht of ze verplaatst, gedemonteerd, of opnieuw gemonteerd werd met het oog op onderhoud, herstelling, revisie of nazicht.