Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

BA Familiale

De familiale verzekering dekt de schade die leden van uw gezin met inbegrip van uw huisdieren toebrengen aan derden of hun eigendommen. In dat geval bent u verplicht om die schade te vergoeden, zelfs als het niet uw bedoeling was iemand schade toe te brengen.

Bij sommige maatschappijen spreekt men dan ook van een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin omdat ze de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt van u en uw gezinsleden.

Veel Belgen denken dat deze polis enkel nodig is voor gezinnen met kinderen, maar ook kinderloze of oudere echtparen en zelfs alleenstaanden onderschrijven best een dergelijke polis.

De premie is laag (meestal slechts enkele tientallen euro) en de bescherming heel ruim.

Schade veroorzaken aan derden met uw fiets, of een kras in een wagen toebrengen door een verkeerd maneuver met een winkelkarretje is immers snel gebeurd, en kan u zonder familiale dekking algauw zuur opbreken.