Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Autoverzekering

Al meer dan 50 jaar is de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid Gemotoriseerde voertuigen’ (zoals bijvoorbeeld de BA Auto) een wettelijk verplichte polis voor wie zich met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg begeeft.

Deze verzekering vergoedt immers de schade die u of een van uw gezinsleden bij een schadegeval in fout veroorzaakt aan derden.
Derden zijn alle betrokken partijen die materiële of lichamelijke schade lijden (andere weggebruikers, eigenaars van beschadigde eigendommen met inbegrip van de openbare besturen en inzittenden) door het ongeval.

Enkel de bestuurder van het voertuig is uitgesloten…

De premie voor deze autoverzekering kan sterk variëren. Voor personenwagens is het vermogen van de motor in KW en de gebruikelijke bestuurder meestal al een belangrijke basis.
Al zijn er ook andere types polissen op de markt die totaal andere parameters gebruiken (bijvoorbeeld op basis van het aantal gereden kilometer).

Voor vrachtwagens is de MTM (maximum toegelaten massa) bepalend. Voor kranen en andere werktuigen geldt meestal een forfaitaire premie.

Daarnaast zijn het aantal voertuigen in uw gezin, het schadeverleden, het eigenlijk gebruik van de voertuigen (een motorhome wordt maar een beperkt aantal dagen gebruikt),… ook allemaal elementen die meespelen in de hoegrootheid van de premie.

U ziet het. Er zijn heel wat zaken waarbij ons advies van nut kan zijn.
Kom dus gerust eens langs zodat we samen de meest geschikte formule kunnen samenstellen voor u en uw gezin.