Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Omnium

Bij een verzekering van een gemotoriseerd voertuig is enkel de B.A. de enige wettelijk verplichte waarborg.
Zoals reeds vermeld is het doel hiervan de schade aan de tegenpartij(en) te dekken.
Maar wat met de eigen schade als je in fout bent? Deze wordt niet vergoed binnen de B.A.…

Hiervoor kan je best een omnium autoverzekering afsluiten waarin je eigen schade wel gedekt is.
Ook als je zelf in fout bent.

De verzekering “Omnium” is een vlag die vele ladingen dekt.

Er zijn allereerst twee types : de mini-omnium en de volledige omnium.

De mini–omnium autoverzekering

Bij de mini-omnium onderscheiden we volgende waarborgen

 • Schade door brand : in een mechanisch voertuig als een auto kan gemakkelijk brand ontstaan in de motor of de elektrische leidingen. Dit kan zowel voorvallen tijdens het rijden of in stilstand.

  Voor uw verzekering maakt dit geen verschil.
  Ook schade aan het voertuig ten gevolge van brand in uw woning of bedrijf is gedekt.

 • Schade door diefstal of poging tot diefstal: Na de wachtperiode (meestal 30 dagen) wordt de waarde van het voertuig vergoed bij diefstal. Indien het binnen de wachtperiode teruggevonden wordt, dan vergoedt deze polis de eventuele schade aan de wagen. Ook schade door een poging tot diefstal is gedekt. Hier denken we dan aan beschadigde sloten en deuren of ruiten (zie ook glasbreuk).

  Vandalisme valt daar echter niet onder (een afgerukte spiegel zal dus niet vergoed worden) want dit maakt deel uit van de volledige omnium (zie verder).

 • Schade door glasbreuk: ook het breken van de voorruit, zijruiten en achterruit wordt vergoed door de mini-omnium, om het even wat de oorzaak was (opspattende stenen, inbraak, laten vallen van een voorwerp…).
 • Schade door natuurkrachten (hagel, sneeuw,…): Stormweer en natuurfenomenen in het algemeen kunnen heel wat schade aanrichten. Men vindt het evident dat de woning hiervoor beschermd wordt, maar met de wagen wordt vaak geen rekening gehouden.

  Alle schade door natuurevenementen zoals neervallende rotsen, hagelstenen, stormschade, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving… zijn door deze polis gedekt. Jaarlijks krijgen wij verschillende dergelijke schadegevallen binnen.

 • Schade door aanrijding met dieren: vergoedt de schade naar aanleiding van een aanrijding met een dier. Sommige verzekeringsmaatschappijen beperken deze aanvullende waarborg tot de groep dieren die onder de noemer ‘wild’ vallen. Wilt u ook verzekerd worden voor aanrijding met vee of huisdieren, dan gaan we eveneens voor u op zoek naar de gepaste formule.

Volledige omniumverzekering

De volledige omnium omvat alle waarborgen van de mini-omnium, maar biedt u de extra waarborg “Eigen Schade” die zonder meer de belangrijkste waarborg van deze polis is.
Deze waarborg dekt immers alle schade aan de wagen door ongeval (ongeval in fout door u of een van uw gezinsleden of werknemers, vandalisme door derden, vluchtmisdrijf van de aanrijder,…).

Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is.
De tegenpartij kan een buitenlander zijn of hij kan gewoonweg niet verzekerd zijn !

In veel van deze gevallen kan de periode waarbinnen u de vergoeding ontvangt aardig oplopen.
De omniumverzekering zal u het geld al voorschieten en betaalt u dus terstond. Dit is natuurlijk niet onbelangrijk, en verzekert zo de liquiditeitspositie van uw gezin of firma.

Wij staan graag tot uw dienst met wat meer informatie.