Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Boot

Een bootverzekering bevat meestal een luik burgerlijke aansprakelijkheid die derden zal vergoeden indien deze door uw toedoen schade lijden. Daarnaast zal deze polis u ook beschermen tegen alle mogelijke schade aan uw boot.
Het is tevens mogelijk om ook een omnium te voorzien voor uw vaartuig.

Wij beschikken over een ruime ervaring inzake dekking van pleziervaartuigverzekeringen, en kunnen dan ook beter inschatten wat het waardeverlies zal zijn bij een mogelijke schade.
Bijgevolg adviseren wij een verzekeringscontract dat dichter aanleunt bij de werkelijkheid.

Net zoals bij vele andere verzekeringen wordt de premie voor een groot deel bepaald door het risico dat verzekerd wordt. Voor een duur motorjacht moet u natuurlijk een hogere premie betalen dan voor een kleine zeilboot.

De hoogte van de uitkeringen en de vrijstelling kunt u in samenspraak met ons bepalen.