Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Wat als ik een verkeersongeval heb tijdens mijn dagelijkse woon-werktraject?

U bent op weg naar uw werk. Op de autosnelweg, bij het vertragen voor een file, rijdt een vrachtwagen u achteraan aan. U bent gewond en moet naar het ziekenhuis. Wat nu? Gelukkig kunt u rekenen op uw Autoverzekering en de arbeidsongevallenverzekering.

​Als u een verkeersongeval hebt, komen automatisch een aantal verzekeringen om het hoekje kijken om de schade te regelen. Maar in dit geval is de regeling nog specialer. U hebt immers een ongeval op het gewone traject tussen de plaats waar u gedomicilieerd bent en waar u werkt. Uw verkeersongeval wordt dan beschouwd als een arbeidswegongeval. En dan zorgt de arbeidsongevallenverzekering voor de schadevergoeding.

U moet dus zo snel mogelijk uw werkgever verwittigen. Hij zal het ongeval aangeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar.

Wat vergoedt mijn arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering is net als uw BA-autoverzekering een verplichte verzekering. Ze is dus strikt gereglementeerd. Uw ongevallenverzekering vergoedt in dit geval:

  • uw onkosten als werknemer ten gevolge van het verkeersongeval (medische, heelkundige, farmaceutische en ziekenhuiskosten, maar ook de verplaatsingskosten om medische redenen);
  • uw arbeidsongeschiktheid als compensatie voor het loonverlies dat u lijdt als u niet kunt werken (zowel voor tijdelijke als blijvende ongeschiktheid).

Het maakt niet uit of u aansprakelijk bent voor het verkeersongeval of niet. U hebt altijd recht op deze schadevergoedingen.

Naast de arbeidsongevallenverzekering is er ook de BA-autoverzekering. Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw BA-auto de schade aan de andere weggebruikers.

Wat bedoelt men met woon-werktraject?

​Het woon-werktraject is het normale traject dat u aflegt van of naar uw werk. Het verkeersongeval moet zich voordoen op dit traject om als arbeidswegongeval erkend te worden. Dit normale traject is wel niet noodzakelijkerwijs het kortste of snelste. U mag gerechtvaardigde onderbrekingen of omwegen inlassen, bijvoorbeeld ’s morgens de kinderen naar school brengen of ’s avonds weer oppikken, onderweg nog vlug even stoppen bij de bakker of slager om de hoek, … .

Gaat u na het werk nog op koopjesjacht of uitgebreid tafelen in een restaurant, dan wijkt u wel af van het normale traject.

Bron: AG Insurance

 

Back to overview