Welkom bij Centrum Verzekeringen NV

Verzekeringen. Beleggingen.

Lees meer

Rechtsbijstand

Hoewel we voor een bedrijf steeds een aparte en volledige polis Rechtsbijstand aanraden, is het toch aangewezen om op zijn minst de polis Rechtsbijstand Auto te onderschrijven indien u niet over een volledige rechtsbijstand voor uw bedrijf beschikt.

Bij een ongeval in fout, maar zelfs ook in recht kunnen er immers heel wat “conflicten” met derden ontstaan.
Dat kan gaan van de tegenpartij, een betrokken derde (bvb de overheid bij beschadiging van wegdek of signalisatie of de eigenaar van een geparkeerde wagen die zijn kans schoon ziet om ook schade te claimen) tot de eigen verzekeringsmaatschappij of die van de tegenpartij.

Af en toe gebeurt het zelfs dat een inzittende zich tegen u zal keren. Bij een ongeval in recht kan het voorvallen dat de tegenpartij geen verzekering heeft of kan u van mening zijn dat de toegekende vergoeding niet volstaat. U begrijpt dat het in heel wat gevallen nuttig kan zijn om de optie Rechtsbijstandsverzekering bij de BA Auto te onderschrijven.

In alle bovenstaande gevallen zal u met de polis Rechtsbijstand in de eerste plaats deskundig advies genieten, waarbij zoveel mogelijk een minnelijke schikking wordt nagestreefd met de tegenpartij.
Indien een schikking niet mogelijk is, neemt uw rechtsbijstandverzekering uw verdediging op zich voor de rechtbank.

Zo bent u zeker van een deskundige omkadering en kan u op specialisten rekenen die ruime ervaring hebben bij dit soort zaken.